Geheimhoudings
Verklaring

'van het Merlebosch' Geheimhoudings verklaring c.q.
Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Werkhondenkennel 'van het Merlebosch' kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten , of dat u gebruikt maakt van ons contactformulier. Werkhondenkennel 'van het Merlebosch' kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

WAAROM Werkhondenkennel 'van het Merlebosch' GEGEVENS NODIG HEEFT

Werkhondenkennel 'van het Merlebosch' verwerkt uw persoonsgegevens om u als relatie te kunnen registreren en contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Werkhondenkennel 'van het Merlebosch' uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten lidmaatschap overeenkomst.

HOE LANG Werkhondenkennel 'van het Merlebosch' GEGEVENS BEWAART

Werkhondenkennel 'van het Merlebosch' bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst meer met u is.

DELEN MET ANDEREN

Werkhondenkennel 'van het Merlebosch' verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Werkhondenkennel 'van het Merlebosch' worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Werkhondenkennel 'van het Merlebosch' gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

SOCIAL MEDIA

Op mijn persoonlijke Facebook pagina publiceren wij mededelingen aangaande de Werkhondenkennel 'van het Merlebosch'.

Op generlei wijze zal Werkhondenkennel 'van het Merlebosch' hier persoonsgegevens op vermelden.

BEELDMATERIAAL

Werkhondenkennel 'van het Merlebosch' publiceert alleen beeldmateriaal, van personen als hier toestemming voor is verleent.
Er is geen toestemming nodig als deze foto's genomen zijn tijdens openbare evenementen.
Hebt u bezwaar tegen publicatie van uw beeldmateriaal dan kan u dit bij ons persoonlijk of per mail kenbaar maken via info@vanhetmerlebosch.eu.

Wij zullen uw melding noteren en het beeldmateriaal z.s.m. verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien , te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vanhetmerlebosch.eu.

Werkhondenkennel 'van het Merlebosch' zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Werkhondenkennel 'van het Merlebosch' neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Werkhondenkennel 'van het Merlebosch' is ondergebracht bij Google Workspace Sites en daarmee voorzien van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Uitgebreide informatie over de beveiligingen van Google kan vindt u op de site van Google: Google Security (link)

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Werkhondenkennel 'van het Merlebosch' verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Werkhondenkennel 'van het Merlebosch' op via het contactformulier.

Komt u er alsnog met ons niet uit dan mag u zich te alle tijden wenden tot de toezichthouder ‘Autoriteit Persoonsgegevens‘.

“www.vanhetmerlebosch.eu” is de website van Werkhondenkennel 'van het Merlebosch'.

Werkhondenkennel 'van het Merlebosch' is als volgt te bereiken:

Eigenaar : Pieter-Jan Smulders
Kenneladres : Diepers 8 , 5591LT Heeze
Telefoon :
+31 (6) 53509851
Email : info@vanhetmerlebosch,eu

Raad van Beheer : 32657